Diensten

VanGIJLSWIJKadvies neemt u uw zorgen ten aanzien van de wet- en regelgeving uit handen zodat u zich kunt richten op het runnen van uw onderneming of instelling.

 

Milieu- en veiligheid

U dacht altijd dat uw bedrijf was ingericht volgens de milieu- en veiligheidsregels. Echter bij een inspectie door het bevoegd gezag blijkt dat er van alles mis is.

De reden hiervan is meestal dat er niet voldoende capaciteit is om alle wijzigingen in de wet- en regelgeving te volgen. Laat staan deze ook daadwerkelijk te implementeren in uw bedrijf. Gevolg is wel dat in een beperkt tijdsbestek uw bedrijf moet worden aangepast.

Dit blijkt, in de praktijk, vaak veel meer geld en inspanning te vergen dan wanneer u zelf de doorvoering van de wijzigingen kunt plannen. Dit kan worden voorkomen door een relatie aan te gaan met vanGIJLSWIJKadvies.

Onze werkwijze

Uw bedrijf wordt doorgelicht en alle activiteiten en ruimten worden in kaart gebracht. Op grond van de vigerende wet- en regelgeving wordt er beoordeeld of er wijzigingen in uw bedrijf nodig zijn. Alle verplichtingen worden vastgelegd in voorschriften en/of procedures en interne controlelijsten.

Nazorg

Wij houden eventuele wijzigingen voor u bij en nemen actie zodra dit noodzakelijk is. Dit kan resulteren in het wijzigen van voorschriften/procedures of adviezen ten aanzien van aanpassing van installaties of voorzieningen.

 

Specifiek veiligheids- of milieuadvies

U kunt vanGIJLSWIJKadvies natuurlijk ook voor specifieke zaken vragen. U moet bijvoorbeeld een vergunning aanvragen. Of u wilt graag uw bedrijf uitbreiden met een nieuwe activiteit en wilt weten wat de consequenties hiervan zijn. Uw vaste mensen hebben vaak de tijd niet om dit er even bij te doen.

vanGIJLSWIJKadvies maakt de aanvraag voor u of onderzoekt de consequenties van uw plannen. Uw normale werkzaamheden kunnen op de gebruikelijke manier worden uitgevoerd.

U heeft een tijdelijke klus waardoor u gespecialiseerde kennis nodig heeft of er moet tijdelijk iemand worden vervangen. In zo’n situatie heeft u geen behoefte aan een tijdelijke medewerker, die moet worden ingewerkt.

VanGIJLSWIJKadvies is expert op het gebied van detachering. Wij staan u graag bij, bij tijdelijke klussen die op de bedrijfslocatie moeten worden uitgevoerd. Zowel fulltime als parttime.

U bent van plan uw onderneming uit te breiden, een verbouwing te laten uitvoeren of een ander specifiek project te starten.

U heeft hiervoor wel de mensen, maar u heeft zelf niet genoeg tijd of ervaring om dit project te overzien. VanGIJLSWIJKadvies heeft niet alleen de kennis, maar ook de jarenlange, brede ervaring om u op vakkundige wijze bij deze projecten te assisteren.

In overleg met u wordt een projectplan opgesteld en binnen de kaders van dit plan wordt het uitgevoerd. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.


Kwaliteitssystemen

Wij verzorgen ook projecten om certificering rond te maken. Deze projecten zijn gericht op het opzetten van kwaliteitssystemen. Wij kunnen u helpen aan de volgende certificaten:

• ISO9001

• ISO14001

• ISO18001

Regelgeving is aan verandering onderhevig en dat is op zich een goede zaak. Het goed op de hoogte blijven van al deze ontwikkelingen is echter niet altijd eenvoudig.

Er zijn tal van mogelijkheden om kennis op te doen, maar dit is niet altijd even efficiënt. Hoe vaak bevat een bijspijkercursus niet veel onnodige informatie en heeft u, na afloop, het gevoel dat u weinig wijzer bent geworden?

VanGIJLSWIJKadvies maakt, op basis van uw wensen, in-company cursussen op maat. Praktijkvoorbeelden uit uw eigen situatie worden uitgewerkt. Verder zullen delen van de wet- en regelgeving, die voor uw bedrijf van toepassing zijn, worden behandeld; niet meer en niet minder. Zo zorgt u ervoor dat u zelf de kennis in huis heeft om het werk te kunnen verrichten

Hierbij hoort het ook tot de mogelijkheden om cursussen op te knippen in meerdere korte sessies, zodat u het eenvoudig kunt inpassen binnen de normale werkzaamheden.